ทางศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันว่า VFS หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครวีซ่าของทางกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย) ได้เปลี่ยนวิธีการยื่นใบสมัครใหม่ตามเงื่อนไขของออสเตรเลีย โดยจะเก็บข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพิ่มเติมกับผู้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าฯทุกท่าน เริ่มใช้ในวันที่ 3 พ.ค. 2559 เป็นวันแรก

            ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ประกอบด้วยการถ่ายรูปภาพใบหน้า ควบคู่กับการสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล(ไม่ต้องใช้หมึก) ถึงผู้ที่สมัครวีซ่าจะสมัครออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ ก็จะได้รับจดหมายเรียกตัวเพื่อให้เดินทางมาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

ศูนย์ VFS ในประเทศไทย 

กรุงเทพฯ

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เชียงใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

Leave a Reply

*

Related posts

ขอวีซ่าออสเตรเลีย  และรับทำวีซ่าประเทศอื่นๆ

ขอวีซ่าออสเตรเลีย และรับทำวีซ่าประเทศอื่นๆ

พี่โอ๋วีซ่า รับทำ วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าธุรกิจ, วีซ่าติดตาม และอื่นๆ ทั่วโลก มีประสบการณ์ทำวีซ่ามากกว่า 10 ปี และทำอย่างถูกต้อง ไม่เสียประวัติ บอกว่าผ่านคือผ่าน ไขทุกข้อข้องใจในการทำวีซ่าออสเตรเลีย ให้คำปรึกษา...

วีซ่านักเรียนออสไม่ต้องใช้ statement จริงหรือเปล่า !

วีซ่านักเรียนออสไม่ต้องใช้ statement จริงหรือเปล่า !

พี่ๆ AtEdเชื่อว่าน้องๆที่สนใจจะไปเรียน และทำงานที่ออสเตรเลียคงจะได้ข่าวมากันบ้างแล้วเรื่องที่ออสเตรเลียทำการยกเครื่องวีซ่านักเรียนครั้งใหญ่โดยได้เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา ถ้าไม่รู้จากข่าวก็น่าจะรู้จากหลายๆ...

Income Stream คืออะไร?

Income Stream คืออะไร?

Income Stream คือ เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน ว่ามีรายได้จากการทำอะไร ทำอาชีพอะไร และมีหลักฐานในการทำงานหรือไม่ เช่น จดหมายรับรองเงินเดือน เจ้าของกิจการ ต้องมีใบจดทะเบียนการค้า และ ใบเสียภาษีเงินได้ ของปีที่แล้ว ผู้เกษียณอายุ...

Posted