รายชื่อมหาวิทยาลัย และCollege ปริญญาตรี โท ที่ ออสเตรเลีย 

                    หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ที่ออสเตรเลียมีอยู่หลากหลายสถาบัน พี่เลยแยกตามเมืองของออสเตรเลียให้ ซึ่งมีทั้งแบบเป็น College และแบบ University ด้วยกัน ข้อดีของการเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียมีดังนี้

 1. ยื่นวีซ่ามีโอกาสผ่านสูง ไม่จำเป็นต้องยื่น statement แต่ถ้าสถานทูตสุ่มขอดู statement ถึงจะยื่นตามไปภายหลัง
 2. ทำงาน Part-time ได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดเทอม และทำได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในตอนเปิดเทอม
 3. หลังทำงานเสร็จแล้วสามารถขอ Temporary Graduate visa เพื่อทำงานต่อได้
 4. จะได้คะแนนเพิ่มเติมในการขอ PR

เรียนปริญญาใน College

เรียนปริญญาใน University

College เป็นสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรี และปริญญาโท แล้วแต่ว่าที่ไหนจะเปิดระดับไหนบ้าง ซึ่ง College จะมีขนาดเล็กกว่า University และมีราคาที่ถูกกว่า โดยประมาณ 15,000-20,000 AUD/Year หรือ 405,000-540,000 บาท/ปี ซึ่งถูกกว่า University ที่มีราคา 24,000-35,000 AUD/Year หรือ 648,000-945,000 บาท/ปี และยังมีห้องเรียนขนาดเล็กอีกด้วย

Universal Institute of Technology, Melbourne

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สอนวิชาชีพหลากหลาย หลักสูตรทันสมัย และค่าเรียนที่ประหยัด
 • เปิดสอนปริญญาตรี Marketing, Accounting, Human Resource

Holmes Institute, Melbourne, Brisbane, Sydney

 • สถาบันตั้งอยู่กลางเมืองของทุกวิทยาเขต เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรการศึกษามีคุณภาพสูง
 • เปิดสอนปริญญาตรี Marketing, Accounting, IB

Cambridge International College, Melbourne

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ อุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัย
 • เปิดสอนทั้งภาษาและวิชาชีพปริญญาตรี Accounting Management Marketing

Kent Institute, Melbourne, Sydney

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ค่าเทอมราคาประหยัด มีระบบการแบ่งจ่ายค่าเทอม ทั้งระดับปริญญาตรีและ ระดับประกาศนีย์บัตร ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย
 • เปิดสอนปริญญาตรี business accounting

TAFE Boxhill, Victorian

 • ตั้งอยู่ในย่านที่มีความเจริญสูงมีชื่อเสียงในเรื่องการสอนและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในออสเตรเลีย ราคาประหยัด นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีอัตราการได้รับการจ้างงานสูง
 • เปิดสอนปริญญาตรี ปริญญาโท Information Technology, business, Music, Commerce,
  Hospitality, Information Technology/Networking, Science & Biotechnology

TAFE NSW, Sydney

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แหล่งชอปปิ้งและไชน่าทาวน์เป็นสถาบันสอนภาษา และ วิชาชีพ ที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย มีนักเรียนไทยน้อยมาก
 • เปิดสอนปริญญาตรี ปริญญาโท Accounting, Children’s Services, Design,
  Digital Media, Fashion Technology, Information Technology,Engineering Studies, Bachelor of Commerce ACU

TAFE Queensland, Brisbane

 • เป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะและการฝึกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐควีนส์แลนด์ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน อาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญ
 • เปิดสอนปริญญาตรี ปริญญาโท Civil, Management, music, design ,Visual Arts,Applied Fashionand dental

University

Deakin University, Melbourne

 • มหาวิทยาลัยแห่งปี (University of the Year) จากวารสาร Good Universities Guide
 • ในปี 1995/1996 ได้รับรางวัล”เทคโนโลยีทางการศึกษายอดเยี่ยม” (Outstanding Technology of Education)
 • ในปี 1999/2000 ได้รับรางวัลร่วมในสาขา”ความร่วมมือทางการศึกษาและฝึกอบรมยอดเยี่ยม”
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพอุดมศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย

La Trobe University, Melbourne

 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทีมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจ ได้แก่ MBA และทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยของประเทศออสเตรเลีย
 • ได้รับการจัดอันดับThe Top 100 Universities in the world จาก Times Higher Education Supplement, 2005

Monash University , Melbourne

The Times Higher Education World University Rankings (2012-2013) rates us:

 • One of only six Australian universities in the world’s top 100
 • The 34th university in the world for Clinical, Pre-Clinical and Health.

The QS World University Rankings (2012) rates Monash among :

 • The top 40 universities in the world for Life Sciences and Medicine
 • The top 40 universities in the world for Social Sciences and Management
 • The top 50 universities in the world for Arts and Humanities
 • The top 60 universities in the world for Engineering and Technology
 • The top 80 universities in the world for Natural Sciences.

RMIT University, Melbourne

 • หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
 • เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่ง
 • โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติกับ 31 ประเทศ
 • โอกาสการเรียนรู้ที่ควบไปกับการทำงาน

Swinburne University of Technology

 • ติดอันดับ 1 ใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในด้าน Generic Skills
 • อันดับสองในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาปี 2548
 • ถูกจัดให้เป็นอันดับสี่ในด้านคุณภาพของการเรียนการสอน โดย Graduate Careers Council of Australia Swinburne

University of Melbourne , Melbourne

 • เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย
 • นิตยสาร Times ยังจัดอันดับให้ The University of Melbourne ติดอันดับที่ 21 มหาวิทยาลัยของโลก
 • มีรางวัลสองปีซ้อน จาก the Commonwealth Government’s Learning and Teaching Performance Fund for Australian universities ซึ่งยกย่องการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของที่นี่เป็นพิเศษ1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในด้านความเป็นผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

Victoria University, Melbourne

 • Victoria University of Wellington มี Ranking อันดับ 1 สำหรับ Reseach Performance (international panels) เทียบกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ทั้งหมด
 • คณะนิติศาตร์ ของมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย Ranking อันดับ 1 ในสาขา Research Quality เทียบกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ทั้งหมด
 • คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวิกทอเรีย Ranking อันดับ 1หรือ 2 เทียบกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ทั้งหมด

Central Queensland University, Melbourne(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
  CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Australian Catholic University, Melbourne

 • ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
 • มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลกค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผลแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
 • อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%

Southern Cross University, Melbourne

 • Ranking 1 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สำหรับ international student support by theInternational Student Barometer
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านงานวิจัยและได้รับรางวัล Well Above World Standard ใน 6 สาขาวิชาจาก the Australian Research Council’s 2012 Excellence in Research Australia Report.

Charles Sturt University, Melbourne

 • มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทางด้านความเป็นเลิศด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในระดับอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยชาร์ล เสติร์ตได้รับการจัดอันดับบัณฑิตที่ได้รับการจ้างงานสูงสุดถึง 82.3% ของผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศทั้งหมด

Charles Darwin University, Melbourne

 • Times Higher Education ranks CDU in the top 2 percent of universities in the world
 • Times Higher Educationranks CDU in the list of top 100 universities in the world under 50 years old.
 • Reuters ranks CDU in the top 4 in Australia and NZ for research quality inEnvironmental Science.

University of New South Wales, Sydney

 • อันดับที่ 24 ของโลกในด้านชื่อเสียงที่มีต่อผู้จ้างงานจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2013

University of Technology Sydney, Sydney

 • อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีโดย QS ครั้งล่าสุด
 • อันดับที่ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ 100 อันดับแรกของโลกโดย Times Higher Education (2015) UTS
 • เป็นหนึ่งใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านวิชาการ (ARWU) โดย Shanghai Jiao Tong ประจำปี 2014
 • อยู่ใน 250 อันดับแรกในการจัดอันดับรวมมหาวิทยาลัยโลกโดย Time Higher Education

University of Western Sydney, Sydney

The Times Higher Education World University Rankings (2012-2013) rates us:

 • มหาวิทยาลัยระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการสอน UWS
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 100 ของโลกจากการจัดอันดับโดย Times Higher Education

Macquarie University, Sydney

 • มหาวิทยาลัยได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่ง ในด้านทำวิจัยเกี่ยวกับ Environmental sciences and ecology ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • มีความโดดเด่นในเรื่องสัดส่วนในการทำงานวิจัย โดยวัดมาตรฐานระดับโลก มหาวิทยาลัย Maquarie ถือเป็นอันดับหนึ่งในรัฐ New South Wales และอันดับที่ 4 ของออสเตรเลีย
 • เป็นผู้นำในเรื่อง Biological sciences, Earth sciences, environmental sciences, physical sciences, and psychology and cognitive sciences ในระดับโลก (ได้รับคะแนน 5 เต็ม 5 จาก Federal Government’s Excellence in Research for Australia initiative)

University of Sydney, Sydney

 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่งที่ดีที่สุดในโลก

Central Queensland University, Sydney(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
  CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Australian Catholic University, Sydney

 • ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
 • มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลกค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผลแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
 • อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%

Southern Cross University, Sydney

 • Ranking 1 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สำหรับ international student support by theInternational Student Barometer
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านงานวิจัยและได้รับรางวัล Well Above World Standard ใน 6 สาขาวิชาจาก the Australian Research Council’s 2012 Excellence in Research Australia Report.

Charles Sturt Uiversity

 • มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทางด้านความเป็นเลิศด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในระดับอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยชาร์ล เสติร์ตได้รับการจัดอันดับบัณฑิตที่ได้รับการจ้างงานสูงสุดถึง 82.3% ของผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศทั้งหมด

University of Newcastle, Sydney

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

Charles Darwin University, Sydney

 • Times Higher Education ranks CDU in the top 2 percent of universities in the world
 • Times Higher Educationranks CDU in the list of top 100 universities in the world under 50 years old.
 • Reuters ranks CDU in the top 4 in Australia and NZ for research quality inEnvironmental Science.

Curtin University, Sydney

 • Ranked in the top two per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2014
 • Curtin is a popular, multicultural study destination and globally recognised for its strong connections with industry, its innovation and high-impact research.

Griffith University, Brisbane

 • ได้รับการจัดอันดับจาก “The Times Higher Education World University” ในอันดับ 400 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยได้ลงทุนมากกว่า $320 ล้าน เพื่อสร้างและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกทั้ง 5 วิทยาเขต รวมถึงตึก Health Centre ลงทุนกว่า $150 ล้านดอลล่าออสเตรเลีย

Queensland University of Technology, Brisbane

 • TOP 100 ของโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
 • TOP 300 ของโลก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในปี 2013/2014
 • มหาวิทยาลัยระดับ 5 ดาว จัดโดย Good University Guide
 • QUT Business School เป็นแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านความยอดเยี่ยมจากสถาบันนานาชาติ ได้แก่ AAACSB International, EQUIS และ AMBA

University of Queensland, Brisbane

 •  ในปี 2008 เอกสารแทรกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของหนังสือพิมพ์ไทม์แห่ง อังกฤษได้จัดให้ UQ เป็นหนึ่งใน50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยนอกทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
 • คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยที่ดีปี 2008 (Good Universities Guide) ได้จัดให้ UQ ได้ระดับสูงสุดห้าดาวของความสามารถ 5 ประการ ได้แก่ การได้ทำงานของบัณฑิต คุณวุฒิของผู้สอน การวิจัยเป็นที่ยอมรับ ความเข้มข้นของการวิจัย และความยากในการเข้าศึกษา

Central Queensland University, Brisbane(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
 • CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Australian Catholic University, Brisbane

 • ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
 • มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลกค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผลแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
 • อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%

University of the Sunshine Coast, Brisbane

 •  Five Star Education มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัล 5 Stars คุณภาพการสอน จาก Good University Guide 2012
 • ได้รับรางวัลนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ในรัฐควีนส์แลนด์
 • Rank อันดับ 1 นักศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด จาก 2011 International Student Barometer

James Cook University, Brisbane

 •  รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 5%ของโลก จากการประเมินโดยระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกโดย Shanghai Jiao Tong University และ Higher Education and Accreditation Council
 • 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงโดดเด่นทางสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ทุนการศึกษา >>> Click

James Cook University, Brisbane

 •  รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 5%ของโลก จากการประเมินโดยระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกโดย Shanghai Jiao Tong University และ Higher Education and Accreditation Council
 • 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงโดดเด่นทางสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ทุนการศึกษา >>> Click

Flinders University, Adelaide

 • 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย จากการจัดลำดับของ Academic Ranking of World Universities
 • Shanghai Jiao-Tong University ได้จัดอันดับให้ Flinders University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 13 ในประเทศออสเตรเลีย
 • อันดับที่ 68 ใน Asia-Pacific region

University of South Australia, Adelaide

 •  ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในมหาวิทยาลัยท๊อป 3 เปอร์เซ็นแรกที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี UniSA ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 23 ของโลก และที่ 3 ในออสเตรเลีย โดย The 2012 QS World University Rankings
 • The 2012 Excellence in Research ได้ให้คะแนนการทำงานวิจัยของ UniSA สูงกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทียบกับการทำงานวิจัยระดับโลกหรือสูงกว่า และได้รับการจัดอันดับเป็นที่สองในออสเตรเลียที่ได้รับเงินจาก Commonwealth ในการทำวิจัย

Torrens University, Adelaide

 • QS Stars จัดให้ UniSA อยู่ในระดับ 5 ดาว ในด้านการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก การเป็นที่รู้จักของนานาชาติและนวัตกรรม
 • อันดับ 42 ของโลก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
 • สัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมากที่สุดในรัฐออสเตรเลียใต้
 • บริการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • งานวิจัยร้อยละ 86 ของมหาวิทยาลัยอยู่เหนือระดับมาตรฐานโลก

University of Adelaide, Adelaide

 • เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลีย

Central Queensland University , Adelaide(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
  CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Edith Cowan University, Perth

 •  มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในด้านการเรียนการสอน
 • เป็นเลิศด้านการวิจัยและความร่วมมือต่างๆกับชุมชน

Murdoch University, Perth

 • มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Good University Guide ทางด้านคุณภาพการสอนดีเด่นระดับ 5 ดาว
 • ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาระดับ 5 ดาว ติดอันดับWorld’s Top 500 Universities
 • อันดับสองของการเรียนการสอนดีเด่นทาง Humanities,Arts และ Education programs

University of Notre Dame, Perth

 • ลำดับที่ 19 จากนิตยสารยูเอสนิวส์ให้เป็น Best Colleges is National Universities   ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

University of Western Australia , Perth

 • TOP 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย
 • TOP 100ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
 • อันดับ 1 ของออสเตรเลีย ในสาขา Life and Agriculture Sciences
 • อันดับ 51-75 ของโลก ในสาขา Clinical Medicine and Phamacy
 • อันดับ 31 ของโลก ในสาขา Psychology
 • อันดับ 33 ของโลก ในสาขา Education and Training
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Accounting and Finance, Agriculture & Forestry, Biological Sciences, Civil and Structural Engineering, English language and Literature, History and Archaeology, Law and Legal Studies, Linguistics, Medicine

Australian National University, Canberra

 •  มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัย

University of Canberra, Canberra

 • ปริญญาของ University of Canberra ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 • มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับ Five Stars สำหรับการหางานและระดับรายได้ของบัณฑิตที่จบจาก University of Canberra
 • มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก 2013 QS Wold University Ranking ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสาขาวิชาทางด้าน Politics and International Studies และ Agriculture and Forestry

University of New England, Armidale

 • เป็นมหาวิทยาลัยดีเด่นของโลกในปี 2007 จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัย (SJTU)
 • ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 500 มหาวิทยาลัยดีเด่นที่สุดของโลก
 • ติด 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการสอนและการเรียนรู้อันยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลก

University of Tasmania, Hobart

 •  ติดอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลียและเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • เป็นหนึ่งใน 10ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เด่นด้านงานค้นคว้าและงานวิจัย
 • ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารนักศึกษา ปี ค.ศ. 1997-1998
 • ได้รับรางวัล Australian Center Award ในปี 2000 โดยองค์กรการฝึกอบรมออสเตรเลีย IDP/IELTS

Federation University, Mount Helen

 • Federation University Australia is ranked 24 by University Reviews Australia in 2014. FedUni is a mid-ranking Australian university.

Bond University, Robina

 • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงมากทางด้านกฏหมายระหว่างประเทศ
 • หากมีผลการศึกษาที่ จะได้รับทุนช่วยเหลือซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรียนได้เยอะ

University of Wollongong, Wollongong

 • มหาวิทยาลัย Wollongong ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 2% ของมหาวิทยาลัยท็อประดับโลก ในด้านการทำวิจัย (QS World University Rankings 2011)
 • มหาวิทยาลัย Wollongong ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 33 ของโลก ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อายุไม่เกิน 50 ปีที่ดีที่สุดของโลก (และอยู่อันดับที่ 1 ของออสเตรเลีย) โดย Times Higher Education 2012. และอยู่อันดับที่ 30 ของโลก จัดอันดับโดย QS Top 50
 • มหาวิทยาลัย Wollongong ได้รับประกันระดับห้าดาว โดย QS Stars rating system (2012) ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคณะและรายวิชาที่กว้างขวาง มีชื่อเสียงในระดับดี และความทันสมัยของอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมถึงการทำวิจัยที่อยู่ในระดับนานาชาติ

Southern Cross University, Gold Coast

 • Ranking 1 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สำหรับ international student support by theInternational Student Barometer
 •  เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านงานวิจัยและได้รับรางวัล Well Above World Standard ใน 6 สาขาวิชาจาก the Australian Research Council’s 2012 Excellence in Research Australia Report.

University of Newcastle, Newcastle

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

University of Newcastley, Macquare

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

University of Newcastley, Central coast

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

University of the Sunshine Coast, Sunshine Coast

 •  Five Star Education มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัล 5 Stars คุณภาพการสอน จาก Good University Guide 2012
 •  ได้รับรางวัลนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ในรัฐควีนส์แลนด์
 • Rank อันดับ 1 นักศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด จาก 2011 International Student Barometer

Curtin University, Bentley

 • Ranked in the top two per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2014
 • Curtin is a popular, multicultural study destination and globally recognised for its strong connections with industry, its innovation and high-impact research.

James Cook University, Townsville

 • รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 5%ของโลก จากการประเมินโดยระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกโดย Shanghai Jiao Tong University และ Higher Education and Accreditation Council
 • 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงโดดเด่นทางสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

University of Southern Queensland, USQ Toowoomba

 •  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Commonwealth of Learning Award of Excellence และรางวัลอื่นๆ เข่น Joint Winner of the Good Universities Guides’s University of the Year 2000 – 2001
 • ปี 1999 ได้รับรางวัลชนะเลิศ the Inaugural Award for Excellence for the International Council for Open and Distance Education ในฐานะผู้นำการศึกษา “dual mode”

University of Southern Queensland, USQ Fraser Coast

 •  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Commonwealth of Learning Award of Excellence และรางวัลอื่นๆ เข่น Joint Winner of the Good Universities Guides’s University of the Year 2000 – 2001
 • ปี 1999 ได้รับรางวัลชนะเลิศ the Inaugural Award for Excellence for the International Council for Open and Distance Education ในฐานะผู้นำการศึกษา “dual mode”

University of Southern Queensland, USQ Springfield

 •  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Commonwealth of Learning Award of Excellence และรางวัลอื่นๆ เข่น Joint Winner of the Good Universities Guides’s University of the Year 2000 – 2001
 • ปี 1999 ได้รับรางวัลชนะเลิศ the Inaugural Award for Excellence for the International Council for Open and Distance Education ในฐานะผู้นำการศึกษา “dual mode”

At Education สอบถามเรื่องเรียน สอบถามเรื่อง Visa AtEducation.co.th Line : @ated (มี @ ด้วยนะคะ) gus@ateducation.co.th ฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ ติดต่อ 085-349-7637 02-651-4536 อาคาร GPF Tower B ชั้น 2 ห้อง 208 เลขที่ 93/1 ถ.วิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330 ฝ่ายวีซ่า ติดต่อ Line : jaaaoh

 

Related posts

ทุนการศึกษาระดับปริญญา ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทุนการศึกษาระดับปริญญา ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทุนระดับปริญญา ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะมีทั้งแบบเต็มจำนวน และเสี้ยวเดียว ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลีย ก็จะมีทุนการศึกษาทั้งสำหรับเด็ก Local และเด็ก international

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มี 4 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 LINE Official : @ated (มี @ ด้วยนะคะ) ช่องทางที่ 2 Facebook : At Education เรียนต่อต่างประเทศ รับทำวีซ่า ช่องทางที่ 3 Tel : 02-651-4536 / 062-6494433 ช่องทางที่ 4

Reviews AtEd

Reviews AtEd

น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่า AtEd ดีจริงหรอ น่าเชื่อถือหรือเปล่า จะไม่โดนหลอกแน่นะ เพื่อเป็นการรับประกันการทำงาน พี่ๆก็มีรีวิวบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการกับ AtEd ตรงนี้มีแค่บางส่วนเท่านั้น ถ้าน้องๆอยากดูทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook : At...

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.