เปิดบ้านคุย: เจาะลึก Deakin University กับ Ms Luca Cella

เปิดบ้านคุย: เจาะลึก Deakin University กับ Ms Luca Cella

Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลของออสเตรเลียทีมีชื่อเสียงมาก และเป็น TOP 350 ของโลกด้วย มหาวิทยลัยมีชื่อเสียงทั้งหลักสูตรปริญญา และหลักสูตรภาษา น้องๆเข้าเรียนปริญญาได้โดยไม่ต้องมีผล IELTS ที่สำคัญคือตอนนี้หลักสูตรภาษามี Promotion พิเศษ...