Ateducation_Logo_Cf_C

About At Education

เราเป็นสถาบันแนะแนวด้านการศึกษาแบบครบวงจร จัดตั้งโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนจากต่างประเทศโดยตรง ทั้งในอังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกา ทางบริษัทจึงเข้าใจวิธีการในการดำเนินการเรื่องการเรียนต่อเป็นอย่างดี จากประสบการณ์โดยตรง ตั้งแต่หาข้อมูลเบื้องต้น จนกระทั่งการใช้ชีวิตในต่างแดนจนจบการศึกษา ทางทีมงานจึงมีความเข้าใจในความต้องการของนักศึกษา และปัญหาที่นักศึกษาจะต้องเจอในระหว่างที่เรียน ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาไปในทางที่ถูกต้อง ด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงอยากให้คำแนะนำที่ตรงกับใจนักศึกษามากที่สุด ทางทีมงานจึงได้ตั้ง บริษัทแอ็ทเอดยูเคชั่น ขึ้นมา เพื่อที่จะให้คำแนะนำ และบริการที่ดีเยี่ยมแก่นักศึกษาที่ต้องการจะไปเรียนต่างประเทศ   ทางเราให้บริการหลากหลาย และครอบคลุมทุกอย่างให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งทางเราก็มีบริการยื่นวีซ่าต่างๆ โดยพี่โอ๋ผู้มีประสบการณ์ในทำวีซ่ามายาวนาน แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป

At Education Concept

เรามีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ เราจะให้คำแนะนำแก่นักศึกษาจากทีมงานที่เคยมีประสบการณ์ ในด้านการเรียน การท่องเที่ยว การทำงาน และการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ เพื่อที่จะให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากประสบการณ์ตรง นักศึกษาที่ไม่สะดวกเข้ามาในสำนักงาน ทางทีมงานสามารถที่จะนัดเจอกับนักศึกษาข้างนอกเพื่อให้คำแนะนำได้โดยตรง เพื่อความสะดวก  หรือให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีกทั้งเรายังใส่ใจในการให้บริการ ด้วยบริการที่อบอุ่น และเป็นกันเองโดยที่น้องๆ จะได้รับความสะดวกสบาย และความจริงใจจากทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปเรียนต่อด้วยความมั่นใจ

At Education Service

 • บริการแนะแนวการศึกษาจากประสบการณ์จริง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ
 • แนะนำหลักสูตรเรียน และสถาบันศึกษาให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน
 • สามารถขอคำปรึกษาจากศิษย์เก่าที่มีความรู้ในสถาบัน เมือง หรือประเทศนั้นได้โดยตรง
 • ช่วยเหลือ และแนะนำนักเรียน เพื่อการตัดสินใจเลือกที่เรียนให้ถูกต้อง
 • ช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร
 • ยื่นใบสมัครให้กับสถาบันศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียน
 • ติดตามความคืบหน้าของเอกสาร
 • ประสานงานเรื่องการชำระค่าเล่าเรียน
 • ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า
 • บริการวีซ่า ยื่น/ขอวีซ่า รับเล่ม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่า
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน
 • บริการจัดหาที่พัก และบริการรับ/ส่งที่สนามบิน
 • บริการแนะนำการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
โดยมือโปรตัวจริงเจ้าของฉายา “พี่โอ๋วีซ่าไม่เคยไม่ผ่าน” ด้วยประสบการณ์ยาวนานทั้ง วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ทั้งวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ เชงเก้น และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ฟรี ! ประเมินเบื้องต้น สนใจ กดปุ่มนี้เลย        
 • ค่าบริการราคาย่อมเยาหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ตรงไปตรงมา และไม่ทำอะไรผิดกฏหมาย รับรองไม่เสียประวัติ