Kaplan การันตรีเด็กชาติเดียวกันไม่เกิน 2 คน ต่อชั้น

Kaplan การันตรีเด็กชาติเดียวกันไม่เกิน 2 คน ต่อชั้น

ความกังวลอันดับต้นๆที่น้องๆที่ตั้งใจไปเรียนภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังอันหนึ่งน่าจะเป็นการที่มีนักเรียนไทยเยอะๆ หรือว่ามีนักเรียนในชาติใดชาติหนึ่งในห้องเรียนเยอะๆ เพราะว่าจะทำให้บรรยากาศในการเรียนภาษาดูแปลกๆ วันนี้พี่ๆ AtEdมานำเสนอ Kaplan...