Inforum Education

Inforum Education

Inforum Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ใจกลางเมือง Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีความหลากหลายในด้านหลักสูตร เน้นการเรียนทั่วถึง ห้องเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนไทยน้อย ค่าเรียนยังถูกแสนถูก 36 สัปดาห์ จ่ายแค่ 210 AUD/week เองนะคะ

Perth College of Business & Technology

Perth College of Business & Technology

Perth College of Business & Technology เป็นสถาบันสอนภาษาและวิชาชีพที่มีค่าเรียนราคาถูก มีหลากหลายโปรแกรมให้น้องๆเลือกทั้ง Program EAL, Business, Marketing, และ commercial Cookery แถมยังเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยครับ

Navitas , Perth

Navitas , Perth

Navitas , Perth มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนมีทั้งหลังสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและธุรกิจห้องเรียนขนาดเล็กพร้อมทั้งจัดห้องเรียนคำนึงถึงความหลากหลายของเพื่อนในแต่ละห้องเรียน นักเรียนไทยมีจำนวนน้อยมากๆ

Kaplan (KIC), Perth

Kaplan (KIC), Perth

Kaplan (KIC), Perth มีการจัดห้องเรียนได้กว่า 30 ห้องเรียน สำหรับทำการเรียนการสอน แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนเพียง 12-15 คนต่อคลาสเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน