Bridge Business College

Bridge Business College

Bridge Business College ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปซึ่งได้รับการรับรองโดยศูนย์รับรองการสอนภาษาอังกฤษแห่งชาติ (National ELICOS Accreditation) นอกจากนี้...
Imagine Education Austraila

Imagine Education Austraila

เป็น Skill Base Assessment ไม่ใช่เพียงการทำข้อสอบอย่างเดียว เน้นการเรียนการสอน แบบ ปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน Hand on training ค่าเรียนถูกมาก โดยเฉพาะถ้าเทียบกับระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ตั้งอยู่ที่ Gold Coast...