ICMS International College of Management, Sydney

ICMS International College of Management, Sydney

ต่อปริญญาที่ ICMS Sydney มี Campus อยู่ทั้งในตัวเมืองSydney ใกล้กับ Circular Quay และที่ Manlyสถาบันหาที่ฝึกงานแบบได้เงินให้อย่างน้อย 600 ชั่วโมง สำหรับปริญญาโทเป็นเทอมที่สองของปี 2 ค่าจ้างอยู่ระหว่าง18-27 เหรียญ ต่อชั่วโมง