รายชื่อมหาวิทยาลัย และCollege ปริญญาตรี โท ที่ ออสเตรเลีย 

                    หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ที่ออสเตรเลียมีอยู่หลากหลายสถาบัน พี่เลยแยกตามเมืองของออสเตรเลียให้ ซึ่งมีทั้งแบบเป็น College และแบบ University ด้วยกัน ข้อดีของการเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียมีดังนี้

 1. ยื่นวีซ่ามีโอกาสผ่านสูง ไม่จำเป็นต้องยื่น statement แต่ถ้าสถานทูตสุ่มขอดู statement ถึงจะยื่นตามไปภายหลัง
 2. ทำงาน Part-time ได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดเทอม และทำได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในตอนเปิดเทอม
 3. หลังทำงานเสร็จแล้วสามารถขอ Temporary Graduate visa เพื่อทำงานต่อได้
 4. จะได้คะแนนเพิ่มเติมในการขอ PR

เรียนปริญญาใน College

เรียนปริญญาใน University

College เป็นสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรี และปริญญาโท แล้วแต่ว่าที่ไหนจะเปิดระดับไหนบ้าง ซึ่ง College จะมีขนาดเล็กกว่า University และมีราคาที่ถูกกว่า โดยประมาณ 15,000-20,000 AUD/Year หรือ 405,000-540,000 บาท/ปี ซึ่งถูกกว่า University ที่มีราคา 24,000-35,000 AUD/Year หรือ 648,000-945,000 บาท/ปี และยังมีห้องเรียนขนาดเล็กอีกด้วย

Universal Institute of Technology, Melbourne

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สอนวิชาชีพหลากหลาย หลักสูตรทันสมัย และค่าเรียนที่ประหยัด
 • เปิดสอนปริญญาตรี Marketing, Accounting, Human Resource

Holmes Institute, Melbourne, Brisbane, Sydney

 • สถาบันตั้งอยู่กลางเมืองของทุกวิทยาเขต เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรการศึกษามีคุณภาพสูง
 • เปิดสอนปริญญาตรี Marketing, Accounting, IB

Cambridge International College, Melbourne

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ อุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัย
 • เปิดสอนทั้งภาษาและวิชาชีพปริญญาตรี Accounting Management Marketing

Kent Institute, Melbourne, Sydney

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ค่าเทอมราคาประหยัด มีระบบการแบ่งจ่ายค่าเทอม ทั้งระดับปริญญาตรีและ ระดับประกาศนีย์บัตร ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย
 • เปิดสอนปริญญาตรี business accounting

TAFE Boxhill, Victorian

 • ตั้งอยู่ในย่านที่มีความเจริญสูงมีชื่อเสียงในเรื่องการสอนและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในออสเตรเลีย ราคาประหยัด นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีอัตราการได้รับการจ้างงานสูง
 • เปิดสอนปริญญาตรี ปริญญาโท Information Technology, business, Music, Commerce,
  Hospitality, Information Technology/Networking, Science & Biotechnology

TAFE NSW, Sydney

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แหล่งชอปปิ้งและไชน่าทาวน์เป็นสถาบันสอนภาษา และ วิชาชีพ ที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย มีนักเรียนไทยน้อยมาก
 • เปิดสอนปริญญาตรี ปริญญาโท Accounting, Children’s Services, Design,
  Digital Media, Fashion Technology, Information Technology,Engineering Studies, Bachelor of Commerce ACU

TAFE Queensland, Brisbane

 • เป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะและการฝึกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐควีนส์แลนด์ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน อาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญ
 • เปิดสอนปริญญาตรี ปริญญาโท Civil, Management, music, design ,Visual Arts,Applied Fashionand dental

University

Deakin University, Melbourne

 • มหาวิทยาลัยแห่งปี (University of the Year) จากวารสาร Good Universities Guide
 • ในปี 1995/1996 ได้รับรางวัล”เทคโนโลยีทางการศึกษายอดเยี่ยม” (Outstanding Technology of Education)
 • ในปี 1999/2000 ได้รับรางวัลร่วมในสาขา”ความร่วมมือทางการศึกษาและฝึกอบรมยอดเยี่ยม”
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพอุดมศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย

La Trobe University, Melbourne

 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทีมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจ ได้แก่ MBA และทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยของประเทศออสเตรเลีย
 • ได้รับการจัดอันดับThe Top 100 Universities in the world จาก Times Higher Education Supplement, 2005

Monash University , Melbourne

The Times Higher Education World University Rankings (2012-2013) rates us:

 • One of only six Australian universities in the world’s top 100
 • The 34th university in the world for Clinical, Pre-Clinical and Health.

The QS World University Rankings (2012) rates Monash among :

 • The top 40 universities in the world for Life Sciences and Medicine
 • The top 40 universities in the world for Social Sciences and Management
 • The top 50 universities in the world for Arts and Humanities
 • The top 60 universities in the world for Engineering and Technology
 • The top 80 universities in the world for Natural Sciences.

RMIT University, Melbourne

 • หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
 • เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่ง
 • โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติกับ 31 ประเทศ
 • โอกาสการเรียนรู้ที่ควบไปกับการทำงาน

Swinburne University of Technology

 • ติดอันดับ 1 ใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในด้าน Generic Skills
 • อันดับสองในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาปี 2548
 • ถูกจัดให้เป็นอันดับสี่ในด้านคุณภาพของการเรียนการสอน โดย Graduate Careers Council of Australia Swinburne

University of Melbourne , Melbourne

 • เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย
 • นิตยสาร Times ยังจัดอันดับให้ The University of Melbourne ติดอันดับที่ 21 มหาวิทยาลัยของโลก
 • มีรางวัลสองปีซ้อน จาก the Commonwealth Government’s Learning and Teaching Performance Fund for Australian universities ซึ่งยกย่องการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของที่นี่เป็นพิเศษ1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในด้านความเป็นผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

Victoria University, Melbourne

 • Victoria University of Wellington มี Ranking อันดับ 1 สำหรับ Reseach Performance (international panels) เทียบกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ทั้งหมด
 • คณะนิติศาตร์ ของมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย Ranking อันดับ 1 ในสาขา Research Quality เทียบกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ทั้งหมด
 • คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวิกทอเรีย Ranking อันดับ 1หรือ 2 เทียบกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ทั้งหมด

Central Queensland University, Melbourne(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
  CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Australian Catholic University, Melbourne

 • ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
 • มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลกค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผลแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
 • อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%

Southern Cross University, Melbourne

 • Ranking 1 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สำหรับ international student support by theInternational Student Barometer
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านงานวิจัยและได้รับรางวัล Well Above World Standard ใน 6 สาขาวิชาจาก the Australian Research Council’s 2012 Excellence in Research Australia Report.

Charles Sturt University, Melbourne

 • มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทางด้านความเป็นเลิศด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในระดับอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยชาร์ล เสติร์ตได้รับการจัดอันดับบัณฑิตที่ได้รับการจ้างงานสูงสุดถึง 82.3% ของผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศทั้งหมด

Charles Darwin University, Melbourne

 • Times Higher Education ranks CDU in the top 2 percent of universities in the world
 • Times Higher Educationranks CDU in the list of top 100 universities in the world under 50 years old.
 • Reuters ranks CDU in the top 4 in Australia and NZ for research quality inEnvironmental Science.

University of New South Wales, Sydney

 • อันดับที่ 24 ของโลกในด้านชื่อเสียงที่มีต่อผู้จ้างงานจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2013

University of Technology Sydney, Sydney

 • อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีโดย QS ครั้งล่าสุด
 • อันดับที่ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ 100 อันดับแรกของโลกโดย Times Higher Education (2015) UTS
 • เป็นหนึ่งใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านวิชาการ (ARWU) โดย Shanghai Jiao Tong ประจำปี 2014
 • อยู่ใน 250 อันดับแรกในการจัดอันดับรวมมหาวิทยาลัยโลกโดย Time Higher Education

University of Western Sydney, Sydney

The Times Higher Education World University Rankings (2012-2013) rates us:

 • มหาวิทยาลัยระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการสอน UWS
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 100 ของโลกจากการจัดอันดับโดย Times Higher Education

Macquarie University, Sydney

 • มหาวิทยาลัยได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่ง ในด้านทำวิจัยเกี่ยวกับ Environmental sciences and ecology ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • มีความโดดเด่นในเรื่องสัดส่วนในการทำงานวิจัย โดยวัดมาตรฐานระดับโลก มหาวิทยาลัย Maquarie ถือเป็นอันดับหนึ่งในรัฐ New South Wales และอันดับที่ 4 ของออสเตรเลีย
 • เป็นผู้นำในเรื่อง Biological sciences, Earth sciences, environmental sciences, physical sciences, and psychology and cognitive sciences ในระดับโลก (ได้รับคะแนน 5 เต็ม 5 จาก Federal Government’s Excellence in Research for Australia initiative)

University of Sydney, Sydney

 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่งที่ดีที่สุดในโลก

Central Queensland University, Sydney(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
  CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Australian Catholic University, Sydney

 • ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
 • มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลกค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผลแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
 • อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%

Southern Cross University, Sydney

 • Ranking 1 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สำหรับ international student support by theInternational Student Barometer
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านงานวิจัยและได้รับรางวัล Well Above World Standard ใน 6 สาขาวิชาจาก the Australian Research Council’s 2012 Excellence in Research Australia Report.

Charles Sturt Uiversity

 • มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทางด้านความเป็นเลิศด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในระดับอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยชาร์ล เสติร์ตได้รับการจัดอันดับบัณฑิตที่ได้รับการจ้างงานสูงสุดถึง 82.3% ของผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศทั้งหมด

University of Newcastle, Sydney

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

Charles Darwin University, Sydney

 • Times Higher Education ranks CDU in the top 2 percent of universities in the world
 • Times Higher Educationranks CDU in the list of top 100 universities in the world under 50 years old.
 • Reuters ranks CDU in the top 4 in Australia and NZ for research quality inEnvironmental Science.

Curtin University, Sydney

 • Ranked in the top two per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2014
 • Curtin is a popular, multicultural study destination and globally recognised for its strong connections with industry, its innovation and high-impact research.

Griffith University, Brisbane

 • ได้รับการจัดอันดับจาก “The Times Higher Education World University” ในอันดับ 400 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
 • มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยได้ลงทุนมากกว่า $320 ล้าน เพื่อสร้างและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกทั้ง 5 วิทยาเขต รวมถึงตึก Health Centre ลงทุนกว่า $150 ล้านดอลล่าออสเตรเลีย

Queensland University of Technology, Brisbane

 • TOP 100 ของโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
 • TOP 300 ของโลก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในปี 2013/2014
 • มหาวิทยาลัยระดับ 5 ดาว จัดโดย Good University Guide
 • QUT Business School เป็นแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านความยอดเยี่ยมจากสถาบันนานาชาติ ได้แก่ AAACSB International, EQUIS และ AMBA

University of Queensland, Brisbane

 •  ในปี 2008 เอกสารแทรกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของหนังสือพิมพ์ไทม์แห่ง อังกฤษได้จัดให้ UQ เป็นหนึ่งใน50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยนอกทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
 • คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยที่ดีปี 2008 (Good Universities Guide) ได้จัดให้ UQ ได้ระดับสูงสุดห้าดาวของความสามารถ 5 ประการ ได้แก่ การได้ทำงานของบัณฑิต คุณวุฒิของผู้สอน การวิจัยเป็นที่ยอมรับ ความเข้มข้นของการวิจัย และความยากในการเข้าศึกษา

Central Queensland University, Brisbane(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
 • CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Australian Catholic University, Brisbane

 • ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
 • มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลกค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผลแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
 • อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%

University of the Sunshine Coast, Brisbane

 •  Five Star Education มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัล 5 Stars คุณภาพการสอน จาก Good University Guide 2012
 • ได้รับรางวัลนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ในรัฐควีนส์แลนด์
 • Rank อันดับ 1 นักศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด จาก 2011 International Student Barometer

James Cook University, Brisbane

 •  รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 5%ของโลก จากการประเมินโดยระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกโดย Shanghai Jiao Tong University และ Higher Education and Accreditation Council
 • 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงโดดเด่นทางสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ทุนการศึกษา >>> Click

James Cook University, Brisbane

 •  รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 5%ของโลก จากการประเมินโดยระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกโดย Shanghai Jiao Tong University และ Higher Education and Accreditation Council
 • 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงโดดเด่นทางสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ทุนการศึกษา >>> Click

Flinders University, Adelaide

 • 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย จากการจัดลำดับของ Academic Ranking of World Universities
 • Shanghai Jiao-Tong University ได้จัดอันดับให้ Flinders University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 13 ในประเทศออสเตรเลีย
 • อันดับที่ 68 ใน Asia-Pacific region

University of South Australia, Adelaide

 •  ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในมหาวิทยาลัยท๊อป 3 เปอร์เซ็นแรกที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี UniSA ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 23 ของโลก และที่ 3 ในออสเตรเลีย โดย The 2012 QS World University Rankings
 • The 2012 Excellence in Research ได้ให้คะแนนการทำงานวิจัยของ UniSA สูงกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทียบกับการทำงานวิจัยระดับโลกหรือสูงกว่า และได้รับการจัดอันดับเป็นที่สองในออสเตรเลียที่ได้รับเงินจาก Commonwealth ในการทำวิจัย

Torrens University, Adelaide

 • QS Stars จัดให้ UniSA อยู่ในระดับ 5 ดาว ในด้านการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก การเป็นที่รู้จักของนานาชาติและนวัตกรรม
 • อันดับ 42 ของโลก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
 • สัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมากที่สุดในรัฐออสเตรเลียใต้
 • บริการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • งานวิจัยร้อยละ 86 ของมหาวิทยาลัยอยู่เหนือระดับมาตรฐานโลก

University of Adelaide, Adelaide

 • เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลีย

Central Queensland University , Adelaide(มีทั้งหมด 15 วิทยาเขต)

 • ได้รับเลือกจากหนังสือ Good Universities Guide (GUG) ในปี 2003 “5 Star Rating” ใน 7 สาขาทำให้ได้รางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
  CQU received seven five star ratings from the Good Universities Guide (GUG) in 2003, giving it the most top ratings of any regional university in Australia
 • ได้รับรางวัล 5 ดาวในเรื่องผลสำเร็จของผู้เรียนจบจาก Good Universities Guide (GUG)ในปี 2007
  In 2007, The Good Universities Guide awarded CQU five separate 5 star rating, including for “Positive Graduate Outcomes” for the fourth year in a row.
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้านการสอนและตารางการเรียนที่ยืดหยุ่น
  CQU received the highest possible rating for educational experience and entry flexibility

Edith Cowan University, Perth

 •  มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในด้านการเรียนการสอน
 • เป็นเลิศด้านการวิจัยและความร่วมมือต่างๆกับชุมชน

Murdoch University, Perth

 • มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Good University Guide ทางด้านคุณภาพการสอนดีเด่นระดับ 5 ดาว
 • ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาระดับ 5 ดาว ติดอันดับWorld’s Top 500 Universities
 • อันดับสองของการเรียนการสอนดีเด่นทาง Humanities,Arts และ Education programs

University of Notre Dame, Perth

 • ลำดับที่ 19 จากนิตยสารยูเอสนิวส์ให้เป็น Best Colleges is National Universities   ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

University of Western Australia , Perth

 • TOP 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย
 • TOP 100ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
 • อันดับ 1 ของออสเตรเลีย ในสาขา Life and Agriculture Sciences
 • อันดับ 51-75 ของโลก ในสาขา Clinical Medicine and Phamacy
 • อันดับ 31 ของโลก ในสาขา Psychology
 • อันดับ 33 ของโลก ในสาขา Education and Training
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Accounting and Finance, Agriculture & Forestry, Biological Sciences, Civil and Structural Engineering, English language and Literature, History and Archaeology, Law and Legal Studies, Linguistics, Medicine

Australian National University, Canberra

 •  มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัย

University of Canberra, Canberra

 • ปริญญาของ University of Canberra ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 • มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับ Five Stars สำหรับการหางานและระดับรายได้ของบัณฑิตที่จบจาก University of Canberra
 • มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก 2013 QS Wold University Ranking ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสาขาวิชาทางด้าน Politics and International Studies และ Agriculture and Forestry

University of New England, Armidale

 • เป็นมหาวิทยาลัยดีเด่นของโลกในปี 2007 จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัย (SJTU)
 • ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 500 มหาวิทยาลัยดีเด่นที่สุดของโลก
 • ติด 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการสอนและการเรียนรู้อันยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลก

University of Tasmania, Hobart

 •  ติดอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลียและเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • เป็นหนึ่งใน 10ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เด่นด้านงานค้นคว้าและงานวิจัย
 • ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารนักศึกษา ปี ค.ศ. 1997-1998
 • ได้รับรางวัล Australian Center Award ในปี 2000 โดยองค์กรการฝึกอบรมออสเตรเลีย IDP/IELTS

Federation University, Mount Helen

 • Federation University Australia is ranked 24 by University Reviews Australia in 2014. FedUni is a mid-ranking Australian university.

Bond University, Robina

 • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงมากทางด้านกฏหมายระหว่างประเทศ
 • หากมีผลการศึกษาที่ จะได้รับทุนช่วยเหลือซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรียนได้เยอะ

University of Wollongong, Wollongong

 • มหาวิทยาลัย Wollongong ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 2% ของมหาวิทยาลัยท็อประดับโลก ในด้านการทำวิจัย (QS World University Rankings 2011)
 • มหาวิทยาลัย Wollongong ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 33 ของโลก ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อายุไม่เกิน 50 ปีที่ดีที่สุดของโลก (และอยู่อันดับที่ 1 ของออสเตรเลีย) โดย Times Higher Education 2012. และอยู่อันดับที่ 30 ของโลก จัดอันดับโดย QS Top 50
 • มหาวิทยาลัย Wollongong ได้รับประกันระดับห้าดาว โดย QS Stars rating system (2012) ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคณะและรายวิชาที่กว้างขวาง มีชื่อเสียงในระดับดี และความทันสมัยของอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมถึงการทำวิจัยที่อยู่ในระดับนานาชาติ

Southern Cross University, Gold Coast

 • Ranking 1 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สำหรับ international student support by theInternational Student Barometer
 •  เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทางด้านงานวิจัยและได้รับรางวัล Well Above World Standard ใน 6 สาขาวิชาจาก the Australian Research Council’s 2012 Excellence in Research Australia Report.

University of Newcastle, Newcastle

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

University of Newcastley, Macquare

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

University of Newcastley, Central coast

 • ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านการวิจัย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014
 • อันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013

University of the Sunshine Coast, Sunshine Coast

 •  Five Star Education มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัล 5 Stars คุณภาพการสอน จาก Good University Guide 2012
 •  ได้รับรางวัลนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ในรัฐควีนส์แลนด์
 • Rank อันดับ 1 นักศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด จาก 2011 International Student Barometer

Curtin University, Bentley

 • Ranked in the top two per cent of universities worldwide in the Academic Ranking of World Universities 2014
 • Curtin is a popular, multicultural study destination and globally recognised for its strong connections with industry, its innovation and high-impact research.

James Cook University, Townsville

 • รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 5%ของโลก จากการประเมินโดยระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกโดย Shanghai Jiao Tong University และ Higher Education and Accreditation Council
 • 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงโดดเด่นทางสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

University of Southern Queensland, USQ Toowoomba

 •  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Commonwealth of Learning Award of Excellence และรางวัลอื่นๆ เข่น Joint Winner of the Good Universities Guides’s University of the Year 2000 – 2001
 • ปี 1999 ได้รับรางวัลชนะเลิศ the Inaugural Award for Excellence for the International Council for Open and Distance Education ในฐานะผู้นำการศึกษา “dual mode”

University of Southern Queensland, USQ Fraser Coast

 •  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Commonwealth of Learning Award of Excellence และรางวัลอื่นๆ เข่น Joint Winner of the Good Universities Guides’s University of the Year 2000 – 2001
 • ปี 1999 ได้รับรางวัลชนะเลิศ the Inaugural Award for Excellence for the International Council for Open and Distance Education ในฐานะผู้นำการศึกษา “dual mode”

University of Southern Queensland, USQ Springfield

 •  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Commonwealth of Learning Award of Excellence และรางวัลอื่นๆ เข่น Joint Winner of the Good Universities Guides’s University of the Year 2000 – 2001
 • ปี 1999 ได้รับรางวัลชนะเลิศ the Inaugural Award for Excellence for the International Council for Open and Distance Education ในฐานะผู้นำการศึกษา “dual mode”

 

Related posts

ราคาเรียนภาษาใน Gold Coast ที่ออสเตรเลีย

ราคาเรียนภาษาใน Gold Coast ที่ออสเตรเลีย

ราคาเรียนภาษา Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้นที่ 200$ ต่อสัปดาห์ สถาบันสอนภาษา ราคาคอร์สเรียนที่ออสเตรเลีย ราคาเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย โรงเรียนสอนภาษาโกลโคสในออสเตรเลีย

ราคาเรียนภาษาที่ Perth ออสเตรเลีย

ราคาเรียนภาษาที่ Perth ออสเตรเลีย

ราคาเรียนภาษาเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษา ราคาคอร์สเรียนที่ออสเตรเลีย ราคาเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย โรงเรียนสอนภาษาที่ Perth ออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาระดับปริญญา ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทุนการศึกษาระดับปริญญา ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทุนระดับปริญญา ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะมีทั้งแบบเต็มจำนวน และเสี้ยวเดียว ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลีย ก็จะมีทุนการศึกษาทั้งสำหรับเด็ก Local และเด็ก international

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.