1293eaac-40c1-48b2-9067-10669315ec2a

Income Stream คือ เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน ว่ามีรายได้จากการทำอะไร ทำอาชีพอะไร และมีหลักฐานในการทำงานหรือไม่ เช่น

 1. จดหมายรับรองเงินเดือน
 2. เจ้าของกิจการ ต้องมีใบจดทะเบียนการค้า และ ใบเสียภาษีเงินได้ ของปีที่แล้ว
 3. ผู้เกษียณอายุ ต้องขอใบรับรองการเกษียณอายุ

เอกสารเหล่านี้มีความจำเป็นมาก เพราะทางสถานทูตต้องการความมั่นใจว่าผู้สปอนเซอร์มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มาเรียนออสเตรเลียได้

เอกสารที่ผู้สปอนเซอร์ต้องเตรียม

 1. Sponsorship letter – จดหมายสปอนเซอร์ ที่ระบุว่าจะสนับสนุนด้านการเงินให้กับใคร
 2. Bank statement* – รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 3. Bank guarantee* – หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
 4. Income stream – หนังสือรับรองฐานะการเงินของผู้สปอนเซอร์ ใน 3 ตัวเลือกที่กล่าวไปในตอนต้น
 5. หลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สปอนเซอร์และนักเรียน
   

 

Related posts

ขอวีซ่าออสเตรเลีย และรับทำวีซ่าประเทศอื่นๆ

ขอวีซ่าออสเตรเลีย และรับทำวีซ่าประเทศอื่นๆ

พี่โอ๋วีซ่า รับทำ วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าธุรกิจ, วีซ่าติดตาม และอื่นๆ ทั่วโลก มีประสบการณ์ทำวีซ่ามากกว่า 10 ปี และทำอย่างถูกต้อง ไม่เสียประวัติ บอกว่าผ่านคือผ่าน ไขทุกข้อข้องใจในการทำวีซ่าออสเตรเลีย ให้คำปรึกษา...

วีซ่านักเรียนออสไม่ต้องใช้ statement จริงหรือเปล่า !

วีซ่านักเรียนออสไม่ต้องใช้ statement จริงหรือเปล่า !

พี่ๆ AtEdเชื่อว่าน้องๆที่สนใจจะไปเรียน และทำงานที่ออสเตรเลียคงจะได้ข่าวมากันบ้างแล้วเรื่องที่ออสเตรเลียทำการยกเครื่องวีซ่านักเรียนครั้งใหญ่โดยได้เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา ถ้าไม่รู้จากข่าวก็น่าจะรู้จากหลายๆ...

กฎใหม่ ! ยื่นขอวีซ่า Australia ในไทย…ผู้สมัครต้องเดินทางไปที่ศูนย์ VFS ด้วยตนเอง

กฎใหม่ ! ยื่นขอวีซ่า Australia ในไทย…ผู้สมัครต้องเดินทางไปที่ศูนย์ VFS ด้วยตนเอง

       ทางศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันว่า VFS หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครวีซ่าของทางกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)...

Posted

2 Comments

 • Posted February 21, 2018

  sujitra

  อยากทราบว่าเราสามารถมีสปอร์นเซอร์ได้กี่คนคะ หรือว่าคนเดียว

  • Posted February 22, 2018

   P’Fern (Admin)

   สามารถมีสปอนเซอร์ได้หลายคนค่ะ แต่พี่แนะนำว่าน้องควรมีแค่ 2 คน เพราะว่าสปอนเซอร์หลายคนจะทำให้มีความน่าเชื่อถือที่น้อยค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.