Melbourne Polytechnic 

Melbourne Polytechnic  เป็นสถาบันวิชาชีพของรัฐบาลที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย ค่าเรียนราคาถูกทั้งภาษาอังกฤษและวิชาชีพ สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาแบบจริงจังพี่แนะนำที่นี่เลยค่ะ อยู่ใน Zone เมืองที่ไม่วุ่นวาย ใกล้สถานีรถไฟรับรองเดินทางสะดวกแน่ๆค่ะ 

Melbourne Polytechnic 

  • เป็นสถาบันวิชาชีพของรัฐบาลที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย
  • ราคาไม่แพงทั้งหลักสูตรภาษา และวิชาชีพ
  • มีสาขาทางด้านวิชาชีพให้เลือกมากมาย
  • หลักสูตรภาษาเป็น แบบ Intensive 25 ชั่่วโมงต่อสัปดาห์ (ปกติจะเรียนแค่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) เหมาะสำหรับนักเ่รียนที่ตั้งใจพัฒนาภาษาแบบจริงจัง
  • Campus หลักอยู่ที่ Preston เป็น zone ที่น่าอยู่ไม่วุ่นวาย และไกล้กับสถานีรถไฟเดินทางเข้าเมืองประมาณ 30-40 นาที
  • English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS)
 

 

Related posts

Classic “Melbourne”

Classic “Melbourne”

เมล์เบริน เป็นเมืองที่ยังคงความคลังแบบ ยุโรป ไว้มากที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรเลีย เรียกได้ว่ารู้ได้ทันทีตั้งแต่ก้าวแรก ทั้งอากาศ บ้านเรือน และผู้คนนอกจากนี้ยังเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลียด้วย แน่นอนว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบ...

เรียนภาษาที่ INUS Australia

เรียนภาษาที่ INUS Australia

INUS ให้ความมั่นใจว่า นักเรียนที่มาเรียนจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และ เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนในชั้นเรียนที่มาจากชาติอื่นๆ ร่วมไปถึงบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความ เป็นกันเอง อบอุ่น และ...

Angad Australian Institute of Technology Pty Ltd

Angad Australian Institute of Technology Pty Ltd

Angad Australian Institute of Technology Pty Ltd ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมล์เบิร์น แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น สถาบันมีความเป็นเลิศทางวิชาการ แถมคอร์สเรียนราคาไม่แพงเหมาะสมกับคุณภาพแน่นอน ภายในสถาบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆครบครัน...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.