ปริญญาตรีวิศวะรูปแบบใหม่ของ Deakin University หลักสูตรเน้นปฎิบัติ

ข้อมูลทั่วไป


การเรียนเป็นแบบเน้นการปฎิบัติ
( PODBL – Project-Oriented Design-Based Learning) ทำให้การวัดผลของวิชากว่าครึ่งไม่มีการสอบ แต่เป็นการลงมือทดลอง และปฎิบัติจริง แต่แน่นอนว่าในวิชาพื้นฐาน (ส่วนใหญ่รหัสจะขึ้นต้นด้วย 1 หรือ 2 จะยังคงมีการวัดผลด้วยการสอบอยู่) ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการนำเอาไปใช้งานได้อย่างแท้จริง

จุดเด่นของการเรียนวิศวที่ DEAKIN UNIVERSITY

ได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพวิศวกรรมของออสเตรเลีย ทำให้นักเรียนที่จบมาจาก Deakin University สามารถทำงานในตำแหน่งวิศวกร ได้ ซึ่งสาขาวิชาด้านวิศวกรรมที่ประเทศออสเตรเลียมีความต้องการสูงมาก และเกือบทุกแขนงวิชาถูกจัดอยู่ใน  MLTSSL หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า สาขาวิชาที่ขาดแคลนในระยะยาวของออสเตรเลีย ซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากกับน้องในการยื่นขอ PR หลังจากที่น้องเรียนจบ โอกาสการได้ งานทำ และขอ PR ของน้องที่จบปริญญาตรีด้านนี่ถือว่าสูงมากทีเดียวครับ
Internship Opportunity – ในหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นัก่เรียนทำ Internship โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทต่างๆ ที่สนใจรับเด็ก Intern นอกจากนั้นยังมีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้งสำหรับการสมัครเค้า Intern และก่อนที่จะไปทำงาน
The Centre for Advanced Design in Engineering Training (CADET)
เป็นศูนย์ออกแบบ และวิศวกรรมที่ Deakin University จัดตั้งขึ้นที่ Geelong Waurn Ponds Campus ซี่งเป็นส่วนที่ทำให้ การเรียนแบบเน้นการนำไปใช้งานจริง หรือ Project Based Learning เป็นจริงขึ้นมาได้ เพราะที่นี่มีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย พร้อมให้นักเรียนได้นำไปใช้งาน โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดเป็นรุ่นที่ใช้งานอยู่จริงในปัจุบัน

โปรแกรม

 

Related posts

Exercise and Sport Science ที่ Deakin University

Exercise and Sport Science ที่ Deakin University

Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มสอน Sport Management เป็นแห่งแรกของออสเตรเลีย ทำใหมี Connection กับ Professional Sport Organizations The board of organization will discuss with academic team to improve our curriculum every year...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.