ข้อดีของการเรียนภาษาที่ Deakin University

หลักสูตร Exercise and Sport Science ของ Deakin University ได้รับการรับรองจาก ESSA (Exercise & Sports Science Australia) ซึ่งเป็น Professional Body ของออสเตรเลียทางด้าน Sport และ Exercise

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ Deakin University

 

หลักสูตร Exercise and Sport Science ของ Deakin University ได้รับการรับรองจาก ESSA (Exercise & Sports Science Australia) ซึ่งเป็น Professional Body ของออสเตรเลียทางด้าน Sport และ Exercise


ขอรายละเอียดราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ที่พัก
Home StayShared HouseHostelDormitoryHotel
คนรับที่สนามบิน
ใช้บริการไม่ใช้บริการ

 

Related posts

Exercise and Sport Science ที่ Deakin University

Exercise and Sport Science ที่ Deakin University

Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มสอน Sport Management เป็นแห่งแรกของออสเตรเลีย ทำใหมี Connection กับ Professional Sport Organizations The board of organization will discuss with academic team to improve our curriculum every year...

ปริญญาตรีวิศวะรูปแบบใหม่ของ Deakin University หลักสูตรเน้นปฎิบัติ

ปริญญาตรีวิศวะรูปแบบใหม่ของ Deakin University หลักสูตรเน้นปฎิบัติ

จุดเด่นของการเรียนวิศวที่ DEAKIN UNIVERSITY ได้รับการยอมรับจากสถาวิชาชีพวิศวกรรมของออสเตรเลีย การเรียนเป็นแบบเน้นการปฎิบัติ Internship Opportunity The Centre for Advanced Design in Engineering Training (CADET) เป็นศูนย์ออกแบบ และวิศวกรรมที่...

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.