Incoming Passenger Card Australia แปลตรงๆว่า บัตรเข้าประเทศ ซึ่งเราจะต้องกรอก เพื่อยื่นให้กับ Immigration (ตม.) ที่สนามบินฝั่งออสเตรเลีย วิธีการกรอกพี่กัสเขียนไว้ในรูปด้านล่างนะครับ ส่วนคำถามทางด้านขวา พี่กัสมีแปลไว้ให้เราตามข้อเลยครับ

หน้าที่ 1

sample-incoming-passenger-card2


หน้าที่ 2

sample-incoming-passenger-card3

Related posts

สิ่งที่ควรจะนำไปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สิ่งที่ควรจะนำไปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 ยา การซื้อยาที่ต่างประเทศนั้นยาบางตัวจำเป็นต้องมีใบ Prescription drugs (ใบสั่งยาจากแพทย์) ซึ่งยาส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา ทำให้การซื้อยาค่อนข้างยาก ดังนั้นยาที่สมควรนำไปด้วย คือ ยาแก้อักเสบ,ยาแก้ไอ, ยาละลายเสมหะ...

การผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือตม.

การผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือตม.

หลังจากที่น้องๆลงจากเครื่องบินแล้ว ต้องเดินไปรับกระเป๋าแล้วต้องไปผ่านตม. ซึ่งจะมีแถว 2 แถว คือแถว Declare (ตรวจของที่น่าสงสัยว่านำเข้าไปได้รึเปล่า )กับแถว ไม่ Declare(ตรวจของที่ปกติ ไม่มีของต้องสงสัย...

กฎต่างๆของ student visa

กฎต่างๆของ student visa

  สิ่งที่สำคัญ คือ เราต้องทำให้รัฐบาลเขารู้ว่าเราตั้งใจมาเรียนจริงๆไม่ได้จะมาเพราะว่าอยากทำงานเป็นหลัก ดังนั้นเค้าจะคอยดูการเรียนของเราว่ามีความก้าวหน้าในการเรียน หรือตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งรัฐบาลเค้าจะดูได้ 2 วิธีคือ...

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.