immigration

หลังจากที่น้องๆลงจากเครื่องบินแล้ว ต้องเดินไปรับกระเป๋าแล้วต้องไปผ่านตม. ซึ่งจะมีแถว 2 แถว คือแถว Declare (ตรวจของที่น่าสงสัยว่านำเข้าไปได้รึเปล่า )กับแถว ไม่ Declare(ตรวจของที่ปกติ ไม่มีของต้องสงสัย )ซึ่งเราจะเลือกต่อแถวไหนขึ้นอยู่กับเราเองแล้วว่ามีของอะไรที่แปลกไปรึเปล่าเช่น อาหารที่มีความเสี่ยง ต้องไปต่อแถว Declare เมื่อไปถึงช่องตรวจเราก็ยื่นเอกสารให้เขาดู แต่ถ้าเขาถามอะไรเรามาแล้วเราไม่เข้าใจ ไม่ควรตอบ Yes No ควรพูดว่า I don’t understand. แต่ถ้าเขาตรวจพบของที่ไม่สามารถนำเข้าไปได้ ให้พูดว่า Sorry,I don’t know. You can throw it away. แปลว่า “ขอโทษเราไม่รู้ คุณสามารถทิ้งไปได้เลย” แล้วให้เขาทิ้งไปเลย

การเข้าตม.ต้องระวังอย่าคิดว่าเราสามารถเข้าประเทศเขาได้เลย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตม.สามารถไม่ให้เราเข้าประเทศได้ เช่นในกรณีที่น้องๆที่ไปเรียนปริญญาโทก็สมควรต้องพูดภาษาอังกฤษได้บ้างแล้ว

สิ่งที่ ตม. อาจจะถามเรา และเราควรจะตอบได้ได้แก่

  1. สถานที่เรียนชื่ออะไร
  2. โปรแกรม อะไร
  3. วันเริ่มเรียน
  4. คุณจะไปอยู่ที่ไหน (เราสามารถเปิดใบจองที่พัก หรือ homestay detail ให้เขาดูได้ ส่วนคนที่อยู่กับเพื่อนก็พูดไปว่า  stay with my friends. หรือโรงเรียนจะจัดให้ ก็ต้องพูดว่า School will arrange my accommodation. )

Related posts

สิ่งที่ควรจะนำไปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สิ่งที่ควรจะนำไปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 ยา การซื้อยาที่ต่างประเทศนั้นยาบางตัวจำเป็นต้องมีใบ Prescription drugs (ใบสั่งยาจากแพทย์) ซึ่งยาส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา ทำให้การซื้อยาค่อนข้างยาก ดังนั้นยาที่สมควรนำไปด้วย คือ ยาแก้อักเสบ,ยาแก้ไอ, ยาละลายเสมหะ...

วิธีกรอก Incoming Passenger Card Australia

วิธีกรอก Incoming Passenger Card Australia

Incoming Passenger Card Australia แปลตรงๆว่า บัตรเข้าประเทศ ซึ่งเราจะต้องกรอก เพื่อยื่นให้กับ Immigration (ตม.) ที่สนามบินฝั่งออสเตรเลีย วิธีการกรอกพี่กัสเขียนไว้ในรูปด้านล่างนะครับ ส่วนคำถามทางด้านขวา พี่กัสมีแปลไว้ให้เราตามข้อเลยครับ...

กฎต่างๆของ student visa

กฎต่างๆของ student visa

  สิ่งที่สำคัญ คือ เราต้องทำให้รัฐบาลเขารู้ว่าเราตั้งใจมาเรียนจริงๆไม่ได้จะมาเพราะว่าอยากทำงานเป็นหลัก ดังนั้นเค้าจะคอยดูการเรียนของเราว่ามีความก้าวหน้าในการเรียน หรือตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งรัฐบาลเค้าจะดูได้ 2 วิธีคือ...

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.