ทำไมเรียน Exercise and Sport Science ที่ Deakin University

[rev_slider alias=”sport”]

Facility

Program แนะนำ 

Bachelor of Exercise and Sport Science/Bachelor of Business (Sport Management)

Deakin’s undergraduate Exercise/Sport Science/Business course will provide a great range of learning related to sport, health and business management.

Code D394

Location Burwood ;  Waurn Ponds

Intakes Trimester 1 ;  Trimester 2

Master of Human Nutrition

A truly diverse postgraduate course, Deakin’s Master of Human Nutrition will expand your knowledge across food science, biochemistry, physiology, epidemiology, psychology, sociology and politics and policy.

Code H714

Location Cloud

Intakes Trimester 1 ; Trimester 2 ; Trimester 3

 
Bachelor of Sport Development

Broaden your horizons of the sporting industry with a Bachelor of Sport Development. Learn about sporting pathways, coaching, marketing and management in this undergraduate course.

Code M320

Location Burwood

Intakes Trimester 1

 
Bachelor of Business (Sport Management)

Learn the financial, promotional, legal and managerial aspects of the field of sport. Pursue a Bachelor of Business (Sport Management) course at Deakin.

Code M391

Location Burwood; Cloud

Intakes Trimester 1; Trimester 2; Trimester 3

 
Bachelor of Exercise and Sport Science

Become a professional leader and assist individuals develop their physical wellbeing. Apply to study Bachelor of Exercise and Sport Science at Deakin today.

Code H343

Location Burwood; Waurn Ponds

Intakes Trimester 1; Trimester 2

 
Bachelor of Food and Nutrition Sciences

Gain in depth knowledge of nutrition and wellbeing by studying Food and Nutrition Sciences. Find out more about what the course entails and apply today.

Code H315

Location Burwood

Intakes Trimester 1; Trimester 2

 
Bachelor of Health Sciences

The Bachelor of Health Sciences is a course that will allow you to become a key driver in the future of dynamic and capable healthcare, policy and systems.

Code H300

Location Burwood; Waurn Ponds; Warrnambool

Intakes Trimester 1; Trimester 2; Trimester 3

 
Bachelor of Health Sciences/Bachelor of Arts

This diverse undergraduate course allows you to expand your horizons. The Bachelor of Health Sciences/Arts allows you to structure your course according to your chosen specialties, thereby providing adequate learning support.

Code D391

Location Burwood

Intakes Trimester 1; Trimester 2; Trimester 3

 
Bachelor of Vision Science/Master of Optometry

Develop knowledge and understanding of the visual system with a Bachelor of Vision Science/Master of Optometry. Start your career as an optometrist with Deakin.

Code D302

Location Waurn Ponds

Intakes Trimester 1

 
Master of Business (Sport Management)

Prepare to enter a leadership or managerial role in the field of sport by studying Deakin’s postgraduate course, the Master of Business (Sport Management).

Code M748

Location Burwood; Cloud

Intakes Trimester 1; Trimester 2

 
Master of Clinical Exercise Physiology

Study Deakin’s postgrad course, the Master of Clinical Exercise Physiology, and benefit from exceptional teaching and employment outcomes in the sector.

Code H743

Location Burwood

Intakes Trimester 1

 
Bachelor of Nutrition Science/Bachelor of Commerce

Develop an understanding of how food related studies can inform business principles and concepts. Study a Food and Nutrition Sciences/ Commerce course today.

Code D301

Location Burwood

Intakes Trimester 1; Trimester 2

 
Bachelor of Nutrition Science

This undergraduate course will provide you with in depth knowledge of nutrition and wellbeing, with the curriculum built on a strong understanding of food and nutrition sciences.

Code H315

Location Burwood

Intakes Trimester 1; Trimester 2

 
Bachelor of Health and Physical Education

Prepare for a career in secondary health and physical education with Deakin’s Bachelor of Health and Physical Education. You’ll also have the opportunity to teach in one other specialist area – you can choose a third teaching specialisation from a range of other discipline areas including biology, chemistry, dance, drama, mathematics, English, home economics and history.

Code E377

Location Burwood; Waurn Ponds

Intakes Trimester 1

 

 

Why Sport Management Program

  • Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มสอน Sport Management เป็นแห่งแรกของออสเตรเลีย ทำใหมี Connection กับ Professional Sport Organizations
  • The board of organization will discuss with academic team to improve our curriculum every year ซึ่งรวมถึงเรื่องงานวิจัย และรูปแบบการสอนด้วย
  • ชื่อเสียงด้าน Exercise and Sport Science ของ Deakin University อยู่ในระดับโลก รวมไปถึง Master of Business Sport Management Ranked 7 ของโลก และนักเรียนที่จบจากโปรแกรมนี้มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
  • Sport Management ของ Deakin University เป็นโปรแกรมที่มีนักเรียนให้ความสนใจจากทั่วโลก โปรแกรมคุณภาพสูงตรงกับที่ตลาดต้องการ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก “Highly Motivated Student, High Quality Program and High Demand”
  • มี Alumni Network ที่แข็งแรง และ Alumni ของDeakin University ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆทั้งในรัฐบาล, Professional Organization และ บริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
  • จาก Connection กับ องค์กรต่างๆทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเรียนรู้สถานที่ทำงานจริงๆ ในหลากหลายรูปแบบ

Related posts

ปริญญาตรีวิศวะรูปแบบใหม่ของ Deakin University หลักสูตรเน้นปฎิบัติ

ปริญญาตรีวิศวะรูปแบบใหม่ของ Deakin University หลักสูตรเน้นปฎิบัติ

จุดเด่นของการเรียนวิศวที่ DEAKIN UNIVERSITY ได้รับการยอมรับจากสถาวิชาชีพวิศวกรรมของออสเตรเลีย การเรียนเป็นแบบเน้นการปฎิบัติ Internship Opportunity The Centre for Advanced Design in Engineering Training (CADET) เป็นศูนย์ออกแบบ และวิศวกรรมที่...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.