Deakin University มีชื่อเสียงเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

 • Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลซึ่งมีชื่อเสียงมาก และเป็นที่ยอมรับของ ก.พ.ของประเทศไทยด้วย
 • มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับโดย THE จัดให้ Deakin University ให้อยู่ใน Top 250-300 World University และเป็นอันดับที่ Top 43 ของมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี</
 • อยู่ในอันดับ Top 1% ของโลกในด้าน การสอนและการฝึกสอน, พยาบาล, การเมือง, การบัญชี, การเงิน,  จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, ด้านสังคมศสาตร์ และ ด้านกฎหมาย จาก การจัดอันดับของ QS World University Rankings
 • Sports Business International (SBI) จัดอันดับให้ Program Sport Management ของ Deakin University เป็น Top 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

สถาปัตกรรม และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างธุรกิจการศึกษา และการสอน
วิศวกรรมและการออกแบบยาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรภาษาอังกฤษกีฬาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหเวชศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายมีเดีย การสื่อสาร และCreative Arts 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์วิทยาศาสตร์ 

คุณภาพทางการศึกษา และใส่ใจต่ออนาคตหลังเรียนจบของนักเรียนต่างชาติ

 • Work Integrated Learning นอกจากความรู้ และผลการเรียนรายวิชาแล้ว ประสบการณ์ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่น้องๆเรียนอยู่ก็สำคัญมากๆเช่นกัน การสอนของ Deakin University จึงเป็นการสอนเพื่อนำเอาความรู้ไปใช้งานจริง 
 • Cloud Campus เป็นการบันทึกการสอนจริงในห้องเรียน และนักเรียนสามารถจะนำมาดูทวนย้อนหลังได้เอง 
 • ใส่ใจ และเข้าถึงนักเรียนต่างชาติ ด้วยระบบ Student Mentor เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน, ปัญหาต่างๆ และรวมไปถึงเรื่องการเรียนด้วย
 • Deakin University International Student Career Program เป็นโปรแกรมการเตรียมตัวน้องๆ ให้เข้าถึงสังคมการทำงานในออสเตรเลียจริงๆ 

เกณฑ์การรับเข้า ไม่สูงมาก และไม่ต้องใช้ IELTS

 • น้องๆไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS เพื่อที่จะเข้าเรียน สามารถเรียนภาษาจนถึงระดับ แล้วเข้าเรียนระดับปริญญาได้เลย
 • MBA International ไม่ต้องใช้ประสบการทำงาน
 • สามารถขอ Credit Transfer ได้ตามกฎของมหาวิทยาลัย
 • มี โปรแกรมปรับพื้นฐานสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระดับปริญญา หรือมีผลการเรียนน้อยมากๆ

คุณภาพทางการศึกษา และใส่ใจต่ออนาคตหลังเรียนจบของนักเรียนต่างชาติ

 • Work Integrated Learning นอกจากความรู้ และผลการเรียนรายวิชาแล้ว ประสบการณ์ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่น้องๆเรียนอยู่ก็สำคัญมากๆเช่นกัน การสอนของ Deakin University จึงเป็นการสอนเพื่อนำเอาความรู้ไปใช้งานจริง โดยทำร่วมกับกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เช่น Industrial Project, Business Internship, Global Citizenship Program, Deakin Aboard, Community Based Volunteering เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีตลอดทั้งปี โดยน้องๆสามารถติดต่อได้ที่ Career Centre ของ Deakin University <more Info https://www.deakin.edu.au/students/faculties/buslaw/enhance-your-study/wil-programs>
 • Cloud Campus เป็นการบันทึกการสอนจริงในห้องเรียน และนักเรียนสามารถจะนำมาดูทวนย้อนหลังได้เอง มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะในเทอมแรกๆที่ภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่เข้าที่นัก หรือในกรณีที่น้องๆป่วยไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ ก็ยังสามารถเข้าเรียนที่บ้านได้
 • ใส่ใจ และเข้าถึงนักเรียนต่างชาติ ด้วยระบบ Student Mentor เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน, ปัญหาต่างๆ และรวมไปถึงเรื่องการเรียนด้วย
 • Deakin University International Student Career Program โปรแกรมนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น และไม่ได้เป็นแค่การสอนเขียน Resume หรือเทคนิคการหางาน และสัมภาษงานเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมตัวน้องๆ ให้เข้าถึงสังคมการทำงานในออสเตรเลียจริงๆ ซึ่งน้องๆจะได้รับการแนะนำถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ถ้าน้องทำแล้วจะมีประโยชน์สำหรับการหางานในออสเตรเลียเมื่อน้องเรียนจบด้วย

 

ทุนการศึกษาที่ Deakin University

ทุนการศึกษาที่ Deakin University

scholarship รวมทุนการศึกษาที่ Deakin University นักเรียนinternational ทุนการศึกษาที่ต่างประเทศ มีจำนวนจำกัด รีบสมัครก่อนหมดเขตนะคะ

Exercise and Sport Science ที่ Deakin University

Exercise and Sport Science ที่ Deakin University

Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มสอน Sport Management เป็นแห่งแรกของออสเตรเลีย ทำใหมี Connection กับ Professional Sport Organizations The board of organization will discuss with academic...
ปริญญาตรีวิศวะรูปแบบใหม่ของ Deakin University หลักสูตรเน้นปฎิบัติ

ปริญญาตรีวิศวะรูปแบบใหม่ของ Deakin University หลักสูตรเน้นปฎิบัติ

จุดเด่นของการเรียนวิศวที่ DEAKIN UNIVERSITY ได้รับการยอมรับจากสถาวิชาชีพวิศวกรรมของออสเตรเลีย การเรียนเป็นแบบเน้นการปฎิบัติ Internship Opportunity The Centre for Advanced Design in Engineering...
English Language Institute (DUELI) – ไม่มี IELTS ไม่มีปัญหา

English Language Institute (DUELI) – ไม่มี IELTS ไม่มีปัญหา

เรียนปริญญาไม่ต้องใช้ IELTS กับ DUELI สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนปริญญาแต่ภาษาไม่ดี ไม่มีผล IELTS ก็สามารถเข้าเรียนที่ Deakin University ได้ โดยผ่านทางศูนย์สอนภาษาของ Deakin University...
ปริญญาโทกฎหมาย 1 ปี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 AUD 10 ทุนที่ Deakin University

ปริญญาโทกฎหมาย 1 ปี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 AUD 10 ทุนที่ Deakin University

Deakin University ที่ออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมายมายาวนานมาก และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ของประเทศไทย นั้นหมายถึงน้องสามารถที่จะ

Grace-Thailand
ที่นี่ฉันได้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย  และได้มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ
Jitranan-Thailand
การมาศึกษาต่อและใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับฉัน บางครั้งฉันถึงขั้น…
 
Hoon, South Korean
Currently, I’m studying and working at the same time…
 
Javid-Afgranistan
I was surprised to learn that Deakin University is committed to giving exceptional….
 
Matt-United States
it’s almost guaranteed that you will learn more than you thought possible…
 
Tobias-Switzerland
I was attracted to Melbourne: a place where I could see myself living to have a good …
Charlotte-Norway
The people, who have come here from every possible corner of the world…
 
Nanoko-Japan
Deakin provides a high-quality education, efficient teaching system, and pleasant …
 
Julanda-Hongkong
You get used to being away from home because of the friendly environment Deakin never fails to provide…..
 
Matt-United States
Deakin University have ultimately enlightened my life. At first I chose to study food and nutrition…